Projekt

ett familjärt rött hus.
Tillbyggnad av ny ventilationsvåning Visa bilder

Ombyggnad av matsal, konferens, kontor och kundmottagning åt VB Energi i Ludvika

Entreprenadform: Sammarbets entreprenad och TE

Projekten bedrevs mellan 2021-2023

Ett nybyggt bostadshus Visa bilder

Nybyggnad av 2 st Lagerhallar, anpassning med hårdgjorda ytor.

Kund LogMax i Grangärde06

Samarbetsform: Totalentreprenad

Ett nybyggt bostadshus Visa bilder

Nytt LSS boende i Smedjebacken

Arbetet utfördes i samarbete med Bärke hus som beställare. Entreprenadform ABT 06

Byggmaxs lokaler på Lyviksberget i Ludvika Visa bilder

Nybyggnad av affärslokal Lyviksberget

Entreprenadform ABT 06. Arbetet utfördes i sammarbete med Farstukvisten och Byggmax.

Tillbyggnad av ny ventilationsvåning Visa bilder

Tillbyggnad av ny ventilationsvåning

Fagersta lasarett Hus 1-3,5. Entreprenadform AB 04. Nya tak över vårdavdelningar med pågående verksamheter.

Kund: Region Västmanland